Praha: Za pět dvanáct se otevřel prostor k jednání. Sociální centrum se provizorně otevírá

Události dnešního dne nabraly ještě více hektický spád, než ty předchozí. Po ránu navštívili Autonomní sociální centrum zástupci policie a připomněli přítomným lidem blížící se konec ultimáta a možné právní důsledky v případě neuposlechnutí. Paralelně s tím se aktivisté připravovali na odpolední sousedskou slavnost a snažili se ještě více zintenzivnit kampaň na podporu centra. Vylepovali plakáty, roznášeli letáky a petice, mluvili s lidmi, se sousedy, s novináři a s politiky. Během večera, noci a rána došlo ke kontaktu (osobnímu či zprostředkovanému) s některými radními z Magistrátu hl. města Prahy, kteří projevili o projekt a jednání zájem. Radní Matěj Stropnický pak kontaktoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a apeloval na něj, aby záležitost neřešil represivně, ale jednáním. Podle našich informací úřad byl nejspíše vystaven určitému veřejnému tlaku. Jednoznačnou podporu aktivistů a projektu a sociálního centra vyjádřila i Strana zelených na Praze 3 a její zastupitelé.
Tento tlak, spolu s peticí bezpochyby vedl k tomu, že úřad za pět minut dvanáct, kdy měla vypršet lhůta k vyklizení objektu, ultimátum odvolal a svolil k jednání, které by měl zprostředkovat Magistrát hl. města Prahy, pravděpodobně i za účasti zástupců Prahy 3. [Read More]

Tags: ,

Praha: Petice online nebo ke stažení

Podpora projektu sociálního a kulturního centra KLINIKA
Vážení,
podpořte podpisem petice projekt připravovaného sociálního a kulturního centra, které bychom rádi zřídili v objektu bývalé polikliniky na adrese Jeseniova 60, Praha 3. Objekt v současnosti spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dům je již od roku 2009 prázdný a nevyužívaný. Dlouhodobě sledujeme jeho stav – dům je často nezabezpečený a chátrá. Vzhledem k tomu, že je v majetku státu, který jako vlastník svých práv nevyužívá, cítíme občanskou povinnost tuto situaci změnit, zastavit proces chátrání a využít jej ve veřejném zájmu. Připravili jsme proto projekt (plné znění projektu naleznete v odkazu pod textem), který ho opět zpřístupní veřejnosti a zároveň nebude vlastníka v jeho právech nijak omezovat.
Věříme, že se nám společným úsilím podaří vytvořit místo, které Praha dlouhodobě postrádá.
S pozdravem
občanská iniciativa KLINIKA

Online petice http://www.petice24.com/podpora_projektu_socialniho_a_kulturniho_centra_klinika
Petice ke stažení [Read More]

Tags: ,

Praha: Klinika – Sousedské odpoledne

Klinika_Sousedske_odpoledne

Ve středu od 12 hodin pořádáme sousedské odpoledne s občerstvením a živou akustickou muzikou. Rádi bychom sousedy seznámili se svými plány na využití objektu, který by mohl sloužit všem, slyšeli vaše názory a nabídli prostor pro spolupráci.

http://451.cz/klinika/2014/12/02/sousedske-odpoledne/

Tags: ,

Praha: Bývalá klinika chytá druhý dech, stává se sociálním centrem

klinika_Jeseniova_60_praha_3_

Tisková zpráva občanské iniciativy Klinika

V sobotu 29. 11. lidé z občanské iniciativy Klinika obsadili prázdný objekt bývalé polikliniky v Praze na Žižkově v Jeseniově ulici se záměrem vytvořit zde Autonomní sociální a kulturní centrum. Zároveň Magistrátu hl. města Prahy, Praze 3 a vlastníkovi budovy, které zastupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, předložili projekt s návrhem k jejímu využití. Zástupci úřadu, který budovu ve vlastnictví státu nechal pět let prázdnou, však s iniciativou odmítají jednat a lidem uklízejícím budovu dali tři dny na její opuštění. Posléze tuto lhůtu zkrátili a trvají na tom, aby budova byla ve středu ve 12 hodin opět prázdná.

Jak uvádí Arnošt Novák z iniciativy: „Vlastník dlouhodobě nevyužíval svých vlastnických práv, což je v případě státní instituce, která by měla jednat ve veřejném zájmu, o to horší. Je s podivem, že náhle tak razantně jedná a chce mít budovu opět prázdnou, případně z veřejných zdrojů platit hlídání bezpečnostní agenturou. Do doby než se definitivně rozhodne o osudu objektu, nám jeho současné využití ze strany iniciativy přijde smysluplnější a levnější. V druhé fázi by pak mělo být otázkou veřejné debaty, k čemu by se budova měla využít. Myslíme si, že občané do toho mají právo mluvit, a že to není jen záležitost jakéhosi ping-pongu s budovou mezi státními úřady. Naše konání je zahájením této diskuze.“ [Read More]

Praha: Klinika, Včerejší výzva

klinika_Jeseniova_60_praha_3

Dnes, tj. 1.12. 2014, objekt navštívili zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a policie. Úřad prý dal státním organizacím do konce listopadu na výběr kdo budovu chce (poté co je pět let prázdná), přihlásil se prý GIBS, který má běhěm tohoto týdne dát vědět jestli o ní má zájem. Lidem v sociálním centru dali tři dny na odchod. Je otázka jestli v Praze chceme a potřebujeme další policejní stanici anebo spíše sociální centrum. Pokud podporujete projekt sociální centra klinika, můžete svůj názor napsat třeba i přímo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových http://www.uzsvm.cz/praha-313-533-85. Anebo přijít osobně: Jeseniova 60, Praha 3.
Děkujeme všem za podporu a podpisy.
Občanská iniciativa KLIniKA
klinika [at] 451 [dot] cz [Read More]

Tags: ,

Praha: Podpora projektu sociálního a kulturního centra KLINIKA

Vážení,
podpořte podpisem petice projekt připravovaného sociálního a kulturního centra, které bychom rádi zřídili v objektu bývalé polikliniky na adrese Jeseniova 60, Praha 3. Objekt v současnosti spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dům je již od roku 2009 prázdný a nevyužívaný. Dlouhodobě sledujeme jeho stav – dům je často nezabezpečený a chátrá. Vzhledem k tomu, že je v majetku státu, který jako vlastník svých práv nevyužívá, cítíme občanskou povinnost tuto situaci změnit, zastavit proces chátrání a využít jej ve veřejném zájmu. Připravili jsme proto projekt (plné znění projektu naleznete v odkazu pod textem), který ho opět zpřístupní veřejnosti a zároveň nebude vlastníka v jeho právech nijak omezovat.
Věříme, že se nám společným úsilím podaří vytvořit místo, které Praha dlouhodobě postrádá.
S pozdravem
občanská iniciativa KLINIKA [Read More]

Tags: ,

Praha: Bývalá klinika zasquatována s projektem sociálního a kulturního centra

klinika_Jeseniove_60_786_praha

Bývalá klinika v Jeseniově 60/786 byla tuto sobotu (29.11. 2014) obsazena skupinou lidí, kteří opuštěnou a chátrající budovu po celý den vyklízeli od nahromaděných odpadků. Vše nechali odvést objednaným kontejnerem. Večer budovu zajistili a uchýlili se do dvou místností. iniciativu KLIniKA iniciovalo několik desítek lidí především z akademické a neziskové oblasti.

Během noci je dvakrát navštívila policejní hlídka. První hlídka byla ráda, že se o budovu někdo zajímá a záměry nových „obyvatel“ se jim líbily. Policisté je varovali, ať si dávají pozor, protože budova bývá využívána jako přechodná noclehárna nejrůznějšími lidmi, což jim mnohdy působí potíže. Nad ránem se objevila druhá hlídka, která všechny legitimovala, nezjistila žádný problém a odjela. V neděli prostory čistili savem, protože budova byla cítit močí a výkaly po častých návštěvách bezdomovců. [Read More]

Praha: Kulturní a sociální centrum Klinika. Měli jsme odvahu, máme mít strach?

Tuto sobotu, dne 29. 11. 2014, jsme se společnými silami pokusili kultivovat a alespoň částečně obnovit potenciál opuštěné a chátrající budovy v Jeseniově ulici (č.p.60/786). Celý den jsme budovu vyklízeli od nahromaděných odpadků, které z budovy nedělali nic jiného, než nepoužitelnou a nebezpečnou skládku. Večer jsme budovu z důvodu vlastní bezpečnosti zajistili a uchýlili se společně do dvou místností. Během noci jsme byli navštíveni dvěma policejními hlídkami. První hlídka byla ráda, že je budova v něčím zájmu a vyjadřovala se příznivě o námi zamýšleném projektu. Zároveň nás varovala, abychom dbali osobní bezpečnosti, jelikož objekt je přístupný a hojně využívaný jako přechodná noclehárna různými lidmi, což jim mnohdy působí potíže. Druhá policejní hlídka přišla v brzkých ranních hodinách, kdy jsme byli všichni uloženi ke spánku. Tato hlídka naši přítomnost v budově nevnímala až tolik příznivě, avšak vzhledem k tomu, že jsme se nechali legitimovat, byla policie vstřícná a zanechala nás na místě. Bezpečně jsme se dočkali rána. Dočkáme-li se i dalšího rána, není už jen na nás. Ačkoli jsme totiž měli dost odvahy i důvodů k tomu, abychom zlikvidovali skládku skrytou v budově uprostřed města, bývalou polikliniku, a uvedli do pořádku a začali ji využívat k potřebným účelům, hrozí možnost, že ji budeme nuceni opustit a být perzekuováni.
Pokud nemá naše práce přijít vniveč, pokud nemá být budova opět ponechána napospas, pokud dělat věci jen z dobré vůle má mít smysl, pokud nemá po odvaze přijít strach. Pokud se nemá strach stát opodstatněným, nesmíme nato být sami. [Read More]

Tags: ,

Brno: Squatterské hnutí v Evropě. Přednáška, 4. prosinec

20141204_Brno_Plakat_The_squatters_movement_in_Europe

Přednáška: The squatters’ movement in Europe, 4. prosinec 2014 od 13.30 hod. Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociální studií, posluchárna 24

Katedra environmentálních studií FSS MU zve na přednášku zahraničního hosta, Claudia Cattanea, Ph.D., na téma Squatterské hnutí v Evropě. Claudio žil řadu let ve squatu Can Mas Deu na okraji Barcelony, který je zároveň komunitním centrem, centrem ekologické výchovy a (bio)zahrádkářskou kolonií, kde pěstují zeleninu lidé z blízkého sídliště. V Barceloně je takových squatů s politicko-ekologicko-komunitní dimenzí ke dvěma stovkám a squat Can Mas Deu kdysi za přispění lidí z okolí odolal i represivním tlakům, když měl být vystěhován policií. Claudio, který se hlásí k akademické tradici nerůstu, o squatech píše i odborné články a zaměřuje se na jejich alternativní ekonomické přístupy. V přednášce podá přehled o squaterském hnutí v Evropě v jeho mnoha podobách a zároveň bude hledat i jeho společné rysy.

Přednáška proběhne v angličtině. [Read More]

SOLI DEMO proti perzekuci sqautterů

milada

čtvrtek 20.11. Sokolská 1885/12 (u magistrály ve směru z Prahy) od 8:00

Na začátku května došlo k demonstrativnímu obsazení několik let prázdného domu v pražské Hálkově ulici. Cílem akce, jež proběhla pod názvem Camnasio day, bylo upozornit na praktiky spekulantů s nemovitostmi – dům patří do stejného pavouka firem jako krátce předtím vyklizený činžák v Neklanově ulici či před lety vyklizený dům na Albertově. Skupina sedmi lidí vyvěsila na dům transparenty, na jeho fasádu se promítalo, hrála hudba. Výzvu policie k opuštění domu aktivisté uposlechli, cílem ostatně nebylo dům obývat. Ačkoliv byly podobné případy v minulosti hodnoceny jako přestupek, proti skupině lidí z Hálkovy bylo zahájeno trestní stíhání. Teď jim mají dokonce být odebrány otisky prstů a vzorky DNA, které již policii zůstanou, ačkoliv nespáchali žádný násilná trestný čin, jen radikálním způsobem vyjádřili svůj politický názor (zákon o policii tento postup umožňuje).

Přijďte říct, co si o postupu policie myslíte a podpořit stíhané!

příběh obsazení domu a co mu předcházelo
Nový Prostor – Články – Reportáž – Opuštěno – vyklizeno, s.r.o. (Emma Veselá)
http://www.novyprostor.cz/clanky/440/opusteno—vyklizeno-sro.html

policejní perzekuce squatterů
Arnošt Novák: Policejní perzekuce a plíživý návrat normalizace – Deník Referendum
http://denikreferendum.cz/clanek/19169-policejni-perzekuce-a-plizivy-navrat-normalizace

Video: Na návštěvě u spekulanta v Hálkově 7
http://a2larm.cz/2014/06/video-na-navsteve-u-spekulanta-v-halkove-7/