Odpor jednoho z obviněných.

Kausa Milada zase nabírá na obrátkach. Posledne sme se koukli na spálení poukázky s pokutou, tedka vám prinášíme  odpor jednoho z pokutovaných squatterů.

 

Odpor

Vážené úřední osoby – Leono Kerlová a Martino Tikalová,
dovolte mi, abych úvodem svého odporu vyjádřil odpor nad tím, jak osoby jako Vy dokáží ve svém zaměstnání – ve veřejné funkci – zneužívat a ohýbat právo. Asi pro Vás není právo totéž, co spravedlnost, když jste schopné a ochotné (nejspíše na politickou či policejní zakázku) zcela svévolně trestat lidi, kteří již byli dost potrestáni nepotrestanou policejní brutalitou při předmětném zásahu na Miladě.
Nestydíte se každé ráno, když se podíváte do zrcadla a vidíte sebe – úřednice schopné ohýbat hřbet a schopné špinavé represe na zakázku? Rád bych Vás upozornil, že podobně jednali i nacističtí státní úředníci, kteří nejprve začali jako Vy páchat drobné nespravedlnosti, ale skončilo to posíláním lidí do koncentračních táborů.
Jaký je vůbec Váš smysl života? Přispívat ke spravedlnosti při Vaší práci to zjevně není. Cítíte se spokojeně v každodenním bezmyšlenkovitém konzumu, ve své špinavé práci a při večerním sledování seriálů? Cítíte se spokojeně ve Vašem neuspokojivém osobním a rodinném životě, neboť osoby šířící lež a nenávist jistě nemohou mít z podstaty věci uspokojivý život?
Opravdu žasnu nad Vaším „výkladem“ práva.
Pokud jsem já spáchal protiprávní jednání ohodnocené pokutou 2.000 Kč tím, že jsem vstoupil do nevyužívané budovy, která byla před lety protiprávně vyklizena soukromou agenturou bez soudního rozhodnutí za přihlížení policie, která i přihlížela ničení věcí uvnitř budovy (a kdy kupodivu policie Vašemu orgánu nepředala žádné hlášení o tom, že došlo nejen k neoprávněnému užívání, ale přímo ničení věcí a krádežím), pak Vy dvě úřednice podle stejného principu každý den pácháte přestupek tím, že jdete po chodníku bez souhlasu majitele, když vstupujete do obchodu opět bez výslovného souhlasu majitele, když si sednete na lavičku opět bez souhlasu majitele. Proč nezahájíte řízení o přestupku samy proti sobě?!
Akorát, že je zde menší rozdíl v tom, že moje jednání bylo politicky motivované, šlo o formu projevu a protestu s tím, jak stát nechává chátrat budovu Milady. Takže moje jednání požívá ochrany ústavně-právního rozměru na rozdíl od Vašeho zmíněného neoprávněného užívání, které každodenně pácháte.
Ještě bych poukázal na to, že v mém případě nemáte žádný důkaz o tom, že by vlastník zchátralé budovy nesouhlasil s mým vstupem do budovy, tedy, že jsem užíval budovy neoprávněně. Rovněž poukazuji na to, že moje jednání nevykazuje žádnou společenskou nebezpečnost a neporušuje žádný zájem společnosti. Naopak, kdyby všichni občané, jako já se snažili postavit proti zvůli policie, určitě by v tomto státě lépe fungovala otevřená občanská společnost a nikoliv posttotalitní byrokratismus, který Vy hrdě reprezentujete. To opravdu nemáte na práci k řešení nic jiného? Skutečně společensky závažné věci, jako je násilí, poškozování zdraví lidí, poškozování majetku, ohrožování společnosti nezodpovědnými řidiči apod.?
Ještě když budu reagovat na Vaši pseudoargumentaci, pak tvrdíte, že jsem porušil zákonem chráněný zájem na nerušeném výkonu vlastnických práv. Prosím rozveďte to – jaký výkon a jakých práv? Jakým způsobem jsem komu znemožnil využívat jeho vlastnické právo? Ale buďte prosím konkrétní a věcní a neodkazujte jen obecně na předpisy bez skutečného vypořádání se s materiální stránkou deliktu, jako úředníci z KSČ nebo příslušníci SNB, kteří v minulém režimu podobně jako Vy odsuzovali lidi za politické projevy. Dále tvrdíte, že okolnost zvyšující závažnost přestupku je špatný technický stav budovy. V jakém smyslu se zvýšila závažnost údajného přestupku? Já jsem snad policisty nutil, aby za mnou a dalšími lidmi vstupovali do budovy a začali nás bezdůvodně mlátit (a tím údajně ohrožovat sebe špatným stavem budovy)?
Podávám tento odpor proti příkazu o uložení pokuty ze dne 22. 4. 2013, č. j. MCP8 057845/2013, kterým mi byla uložena pokuta za údajný přestupek. Na základě výše uvedeného žádám o zastavení řízení.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Captcha Captcha Reload