Kontakt a gpg klíč

E-MAIL: prahaATsquatDOTnet

Používejte PGP! (Use PGP/GPG!)

NÁŠ VEŘEJNÝ KLÍČ (Our public GPG key)

….

PGP je nástroj pro zašifrování pošty, respektive souborů, pomocí algoritmu, který zatím zůstává neprolomen. Dá se používat na většině operačních systémů (M$ Windows, Linux, BSD, Mac, Unix) a jako verze GnuPG jej lze zdarma a legálně stáhnout a používat.

Článek o bezpečnosti a o tom, jak používat kryptování.

Texty o kryptování u nás v sekci hacktivism.