Praha: Kulturní a sociální centrum Klinika. Měli jsme odvahu, máme mít strach?

Tuto sobotu, dne 29. 11. 2014, jsme se společnými silami pokusili kultivovat a alespoň částečně obnovit potenciál opuštěné a chátrající budovy v Jeseniově ulici (č.p.60/786). Celý den jsme budovu vyklízeli od nahromaděných odpadků, které z budovy nedělali nic jiného, než nepoužitelnou a nebezpečnou skládku. Večer jsme budovu z důvodu vlastní bezpečnosti zajistili a uchýlili se společně do dvou místností. Během noci jsme byli navštíveni dvěma policejními hlídkami. První hlídka byla ráda, že je budova v něčím zájmu a vyjadřovala se příznivě o námi zamýšleném projektu. Zároveň nás varovala, abychom dbali osobní bezpečnosti, jelikož objekt je přístupný a hojně využívaný jako přechodná noclehárna různými lidmi, což jim mnohdy působí potíže. Druhá policejní hlídka přišla v brzkých ranních hodinách, kdy jsme byli všichni uloženi ke spánku. Tato hlídka naši přítomnost v budově nevnímala až tolik příznivě, avšak vzhledem k tomu, že jsme se nechali legitimovat, byla policie vstřícná a zanechala nás na místě. Bezpečně jsme se dočkali rána. Dočkáme-li se i dalšího rána, není už jen na nás. Ačkoli jsme totiž měli dost odvahy i důvodů k tomu, abychom zlikvidovali skládku skrytou v budově uprostřed města, bývalou polikliniku, a uvedli do pořádku a začali ji využívat k potřebným účelům, hrozí možnost, že ji budeme nuceni opustit a být perzekuováni.
Pokud nemá naše práce přijít vniveč, pokud nemá být budova opět ponechána napospas, pokud dělat věci jen z dobré vůle má mít smysl, pokud nemá po odvaze přijít strach. Pokud se nemá strach stát opodstatněným, nesmíme nato být sami.

http://451.cz/klinika/2014/11/29/meli-jsme-odvahu-mame-mit-strach/

Tags: ,