Praha: Za pět dvanáct se otevřel prostor k jednání. Sociální centrum se provizorně otevírá

Události dnešního dne nabraly ještě více hektický spád, než ty předchozí. Po ránu navštívili Autonomní sociální centrum zástupci policie a připomněli přítomným lidem blížící se konec ultimáta a možné právní důsledky v případě neuposlechnutí. Paralelně s tím se aktivisté připravovali na odpolední sousedskou slavnost a snažili se ještě více zintenzivnit kampaň na podporu centra. Vylepovali plakáty, roznášeli letáky a petice, mluvili s lidmi, se sousedy, s novináři a s politiky. Během večera, noci a rána došlo ke kontaktu (osobnímu či zprostředkovanému) s některými radními z Magistrátu hl. města Prahy, kteří projevili o projekt a jednání zájem. Radní Matěj Stropnický pak kontaktoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a apeloval na něj, aby záležitost neřešil represivně, ale jednáním. Podle našich informací úřad byl nejspíše vystaven určitému veřejnému tlaku. Jednoznačnou podporu aktivistů a projektu a sociálního centra vyjádřila i Strana zelených na Praze 3 a její zastupitelé.
Tento tlak, spolu s peticí bezpochyby vedl k tomu, že úřad za pět minut dvanáct, kdy měla vypršet lhůta k vyklizení objektu, ultimátum odvolal a svolil k jednání, které by měl zprostředkovat Magistrát hl. města Prahy, pravděpodobně i za účasti zástupců Prahy 3. [Read More]

Tags: ,

Praha: Petice online nebo ke stažení

Podpora projektu sociálního a kulturního centra KLINIKA
Vážení,
podpořte podpisem petice projekt připravovaného sociálního a kulturního centra, které bychom rádi zřídili v objektu bývalé polikliniky na adrese Jeseniova 60, Praha 3. Objekt v současnosti spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dům je již od roku 2009 prázdný a nevyužívaný. Dlouhodobě sledujeme jeho stav – dům je často nezabezpečený a chátrá. Vzhledem k tomu, že je v majetku státu, který jako vlastník svých práv nevyužívá, cítíme občanskou povinnost tuto situaci změnit, zastavit proces chátrání a využít jej ve veřejném zájmu. Připravili jsme proto projekt (plné znění projektu naleznete v odkazu pod textem), který ho opět zpřístupní veřejnosti a zároveň nebude vlastníka v jeho právech nijak omezovat.
Věříme, že se nám společným úsilím podaří vytvořit místo, které Praha dlouhodobě postrádá.
S pozdravem
občanská iniciativa KLINIKA

Online petice http://www.petice24.com/podpora_projektu_socialniho_a_kulturniho_centra_klinika
Petice ke stažení [Read More]

Tags: ,

Praha: Klinika – Sousedské odpoledne

Ve středu od 12 hodin pořádáme sousedské odpoledne s občerstvením a živou akustickou muzikou. Rádi bychom sousedy seznámili se svými plány na využití objektu, který by mohl sloužit všem, slyšeli vaše názory a nabídli prostor pro spolupráci.

http://451.cz/klinika/2014/12/02/sousedske-odpoledne/

Tags: ,

Praha: Klinika, Včerejší výzva

Dnes, tj. 1.12. 2014, objekt navštívili zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a policie. Úřad prý dal státním organizacím do konce listopadu na výběr kdo budovu chce (poté co je pět let prázdná), přihlásil se prý GIBS, který má běhěm tohoto týdne dát vědět jestli o ní má zájem. Lidem v sociálním centru dali tři dny na odchod. Je otázka jestli v Praze chceme a potřebujeme další policejní stanici anebo spíše sociální centrum. Pokud podporujete projekt sociální centra klinika, můžete svůj názor napsat třeba i přímo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových http://www.uzsvm.cz/praha-313-533-85. Anebo přijít osobně: Jeseniova 60, Praha 3.
Děkujeme všem za podporu a podpisy.
Občanská iniciativa KLIniKA
klinika [at] 451 [dot] cz [Read More]

Tags: ,

Praha: Podpora projektu sociálního a kulturního centra KLINIKA

Vážení,
podpořte podpisem petice projekt připravovaného sociálního a kulturního centra, které bychom rádi zřídili v objektu bývalé polikliniky na adrese Jeseniova 60, Praha 3. Objekt v současnosti spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dům je již od roku 2009 prázdný a nevyužívaný. Dlouhodobě sledujeme jeho stav – dům je často nezabezpečený a chátrá. Vzhledem k tomu, že je v majetku státu, který jako vlastník svých práv nevyužívá, cítíme občanskou povinnost tuto situaci změnit, zastavit proces chátrání a využít jej ve veřejném zájmu. Připravili jsme proto projekt (plné znění projektu naleznete v odkazu pod textem), který ho opět zpřístupní veřejnosti a zároveň nebude vlastníka v jeho právech nijak omezovat.
Věříme, že se nám společným úsilím podaří vytvořit místo, které Praha dlouhodobě postrádá.
S pozdravem
občanská iniciativa KLINIKA [Read More]

Tags: ,

Praha: Kulturní a sociální centrum Klinika. Měli jsme odvahu, máme mít strach?

Tuto sobotu, dne 29. 11. 2014, jsme se společnými silami pokusili kultivovat a alespoň částečně obnovit potenciál opuštěné a chátrající budovy v Jeseniově ulici (č.p.60/786). Celý den jsme budovu vyklízeli od nahromaděných odpadků, které z budovy nedělali nic jiného, než nepoužitelnou a nebezpečnou skládku. Večer jsme budovu z důvodu vlastní bezpečnosti zajistili a uchýlili se společně do dvou místností. Během noci jsme byli navštíveni dvěma policejními hlídkami. První hlídka byla ráda, že je budova v něčím zájmu a vyjadřovala se příznivě o námi zamýšleném projektu. Zároveň nás varovala, abychom dbali osobní bezpečnosti, jelikož objekt je přístupný a hojně využívaný jako přechodná noclehárna různými lidmi, což jim mnohdy působí potíže. Druhá policejní hlídka přišla v brzkých ranních hodinách, kdy jsme byli všichni uloženi ke spánku. Tato hlídka naši přítomnost v budově nevnímala až tolik příznivě, avšak vzhledem k tomu, že jsme se nechali legitimovat, byla policie vstřícná a zanechala nás na místě. Bezpečně jsme se dočkali rána. Dočkáme-li se i dalšího rána, není už jen na nás. Ačkoli jsme totiž měli dost odvahy i důvodů k tomu, abychom zlikvidovali skládku skrytou v budově uprostřed města, bývalou polikliniku, a uvedli do pořádku a začali ji využívat k potřebným účelům, hrozí možnost, že ji budeme nuceni opustit a být perzekuováni.
Pokud nemá naše práce přijít vniveč, pokud nemá být budova opět ponechána napospas, pokud dělat věci jen z dobré vůle má mít smysl, pokud nemá po odvaze přijít strach. Pokud se nemá strach stát opodstatněným, nesmíme nato být sami. [Read More]

Tags: ,