Praha: Za pět dvanáct se otevřel prostor k jednání. Sociální centrum se provizorně otevírá

Události dnešního dne nabraly ještě více hektický spád, než ty předchozí. Po ránu navštívili Autonomní sociální centrum zástupci policie a připomněli přítomným lidem blížící se konec ultimáta a možné právní důsledky v případě neuposlechnutí. Paralelně s tím se aktivisté připravovali na odpolední sousedskou slavnost a snažili se ještě více zintenzivnit kampaň na podporu centra. Vylepovali plakáty, roznášeli letáky a petice, mluvili s lidmi, se sousedy, s novináři a s politiky. Během večera, noci a rána došlo ke kontaktu (osobnímu či zprostředkovanému) s některými radními z Magistrátu hl. města Prahy, kteří projevili o projekt a jednání zájem. Radní Matěj Stropnický pak kontaktoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a apeloval na něj, aby záležitost neřešil represivně, ale jednáním. Podle našich informací úřad byl nejspíše vystaven určitému veřejnému tlaku. Jednoznačnou podporu aktivistů a projektu a sociálního centra vyjádřila i Strana zelených na Praze 3 a její zastupitelé.
Tento tlak, spolu s peticí bezpochyby vedl k tomu, že úřad za pět minut dvanáct, kdy měla vypršet lhůta k vyklizení objektu, ultimátum odvolal a svolil k jednání, které by měl zprostředkovat Magistrát hl. města Prahy, pravděpodobně i za účasti zástupců Prahy 3.

Iniciativa Klinika tak děkuje všem za různé formy podpory, která byla skutečně mohutná, a která nám dodávala sílu v době, kdy jsme byli unaveni, zmrzlí, hladoví, či nevyspalí. První dny nám také ukázaly, že principy solidarity, sdílení a vzájemné pomoci, na kterých by mělo sociální centrum stát, skutečně fungují.
Dnešní sousedskou slavnost považujeme za otevření Autonomního sociálního centra, byť ve velice provizorních podmínkách. Udělali jsem první krok, ale boj za sociální centrum tím v žádném případě nekončí. Naše aktivity navíc chápeme jako uplatňování práva na město, kdy tím kdo rozhoduje o jeho podobě, by měli být jeho občané svým každodenním jednáním.

http://451.cz/klinika/2014/12/03/za-pet-dvanact-se-otevrel-prostor-k-jednani-socialni-centrum-se-provizorne-otevira/

Tags: ,